Communicatievaardigheden voor teams

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een effectieve en plezierige communicatie binnen (klant)teams. Als leidinggevende signaleer je het niet lekker loopt binnen je team, je weet niet hoe je hier grip op krijgt en je wilt wel dat er wat verandert in de onderlinge communicatie.

Als leidinggevende signaleer je dat er:

  • Bepaalde medewerkers weerstand in het team opwekken.
  • Negatief over elkaar gepraat wordt in plaats van met elkaar.
  • Onvrede heerst over ‘rook’pauzes, bereikbaarheid of langer doorwerken.

Doelgroep

De training is bedoeld voor teams waar de onderlinge communicatie niet lekker loopt. We gaan eerst kijken wat er speelt en waardoor dit komt. We bepalen gezamenlijk  de huidige en gewenste situatie en betrekken het team.

Doel

Doel van de training: het verbeteren van de onderlinge communicatie binnen de klantteams met als resultaat een betere samenwerking en hogere medewerker-tevredenheid (groeigeluk).

Mogelijke thema’s

  • Leren waarderen en complimenteren
  • Feedback geven door in gesprek te gaan
  • Een flinke dosis LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
  • Aannamen voorkomen. Vragen stellen in plaats aannames doen.
  • Persoonlijke- en teamkwaliteiten én valkuilen
  • Samenwerken met verschillende gedragstypen (DISC)
  • Omgaan met lastige situaties binnen het team (klagen, roddelen, negativiteit, weerstand)