Succesvol samenwerken binnen teams

Binnen jullie organisatie willen jullie aandacht besteden aan de samenwerking binnen teams. De resultaten blijven achter, het ziekte verzuim of verloop is hoog of je medewerkerstevredenheid is afgenomen.

Als leidinggevende signaleer je dat:

  • De ‘rek’ eruit is en teamleden zich ziek melden
  • De samenwerking binnen het team stroef verloopt en resultaten achterblijven
  • Er onvrede heerst over de werkverdeling of het onderling vertrouwen laag is

Doelgroep

Samen kijken we wat er mist in de huidige samenwerking en wat er wenselijk is in de toekomstige samenwerking.

Doel

Doel van de training: versterken van de onderlinge samenwerking binnen het team en daarmee het plezier en het resultaat.

Mogelijke thema’s

  • Bouwen aan samenwerking: veiligheid en vertrouwen
  • Basis van samenwerken: gezamenlijke kernwaarden (wat drijft ons)
  • De kracht van het team bepalen: welke gedragsstijlen hebben we binnen het team.
  • Onderlinge communicatie: hoe komen we op dezelfde golflengte?(beter afstemmen)
  • Omgaan met uitdagende situaties. Wat vind je een lastige collega en hoe ga je daarmee om?